Μυροδοχείο γυάλινο

Μυροδοχείο γυάλινο
  • Κωδικός:  ΒΥ5
  • Είδος:  Μυροδοχείο
  • Χρονολόγηση:  4ος αιώνας
  • Διαστάσεις:  Ύψος 16,5 εκ., διάμετρος βάσης 4,5 εκ
  • Υλικά Κατασκευής:  Γυαλί
  • Προέλευση:  Θεσσαλονίκη. Ανατολικό νεκροταφείο, τάφοι Νομικής σχολής.

Μυροδοχείο γυάλινο.  Μυροδοχείο ακέραιο από πρασινωπό γυαλί. Η βάση είναι αδιαμόρφωτη και καμπύλη, ακατάλληλη για σταθερή έδραση. Το επίμηκες πτυχωτό σώμα δημιουργείται από έξι κατακόρυφες εμπιέσεις. Ο ψηλός κυλινδρικός λαιμός απολήγει σε οριζόντιο δακτυλιόσχημο χείλος.