Κανδήλα γυάλινη

Κανδήλα γυάλινη
  • Κωδικός:  ΒΥ182
  • Είδος:  Κανδήλα
  • Χρονολόγηση:  5ος αιώνας
  • Διαστάσεις:  Ύψος 10 εκ., διάμετρος βάσης 4 εκ., διάμετρος χείλους 8,7 εκ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Γυαλί
  • Προέλευση:  Κολχίδα Κιλκίς.

Κανδήλα γυάλινη. Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα, σώζεται στο σύνολό της. Η κυκλική βάση είναι ανυψωμένη στο κέντρο, όπου δημιουργείται σχεδόν σφαιρικό στέλεχος ποδιού. Το σώμα είναι επίμηκες σφαιρικό, σχεδόν κυλινδρικό και το χείλος άπεργο, έξω νεύον. Η κανδήλα ήταν κρεμασμένη από τρεις μικρές ελλειψοειδείς ταινιωτές λαβές περιμετρικά του σώματος.