Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας Μουσείων έως 27/4

"Έως 27/4/2020 παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Μουσείων, ιστορικών χώρων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Επικράτειας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας (υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1299/Β/10-4-2020), άρθρο πρώτο, παρ. 36 και 37"