Φωτογραφική έκθεση UNESCO με ελληνικά βυζαντινά μνημεία

Κατηγορία:  Περιοδικές Εκθέσεις

Ημερομηνία Έναρξης:  15/02/1998

Ημερομηνία Λήξης:  15/03/1998

Εγκαίνια:  15/02/1998

Χώρος:  ΜΒΠ

Φορείς

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Δ/νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων, ΥΠΠΟ