Περιοχή

Δείτε τη μικρού μήκους ταινία «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Τοπίο και μνήμες» με θέμα την ιστορία της περιοχής του Μουσείου διαχρονικά.