Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού - Λεωφ. Στρατού 2, 54640 Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
Λεωφόρος Στρατού 2
54640 Θεσσαλονίκη
T | 2313-306400
F | 2313-306402
Email: mbp@culture.gr

Διεύθυνση αλληλογραφίας
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 50047
54013 Θεσσαλονίκη

Φόρμα Επικοινωνίας