Σεμινάριο με θέμα “Site Planning and Preservation”

17.03.2009

Παραχώρηση αμφιθεάτρου στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για σεμινάριο με θέμα “Site Planning and Preservation”