Επιστημονική Συνάντηση για την Κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας στον Ελλαδικό χώρο, 3ος-7ος αι.

12.11.2006 - 16.11.2006

Οργανώθηκε από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών σε συνεργασία με τον Τομέα Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο εργαστήριο-φροντιστήριο όπου με την καθοδήγηση των John Ηayes, Michel Bonifay, Arja Κarivieri, Andrei Opait, Πλάτωνος Πετρίδη και Στέλλας Δεμέστιχα, συζητήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών και τύπων της κεραμικής της Ύστερης Αρχαιότητας.

Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”