Μολυβδόβουλλο των Εκδίκων της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως

  • Κωδικός:  ΒΜο 38
  • Είδος:  Μολυβδόβουλλο
  • Χρονολόγηση:  11ος αι.
  • Διαστάσεις:  Διάμετρος 4,5εκ., βάρος 72,64 γρ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Μολύβι
  • Προέλευση:  Αγορά συλλογή Ζάκου

Μολύβδινη σφραγίδα των Εκδίκων της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, από τη συλλογή Γ. Ζάκου. Στη μια όψη εικονίζονται όρθιοι μετωπικοί η  Θεοτόκος αριστερά και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός δεξιά, κρατώντας και οι δύο το ομοίωμα της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας. Σε κυκλική διάταξη διαβάζουμε την επιγραφή επικλήσεως «Υπεραγία Θεοτόκε βοήθει». Στην πίσω όψη υπάρχει η επιγραφή «Υπεραγία Θεοτόκε βοήθει τοις θεοσεβεστάτοις πρεσβυτέροις και εκκλησεκδίκοις».
Τα μολυβδόβουλλα των Εκδίκων της Αγίας Σοφίας είναι από τα ωραιότερα, καθώς το μεγάλο μέγεθός τους, που συχνά φτάνει στα 10 εκατοστά διάμετρο, δίνει τη δυνατότητα στον καλλιτέχνη να χαράξει το παραδοσιακό θέμα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού να προσφέρει την εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη Θεοτόκο, που παρέμεινε ίδιο από την εποχή του Ιουστινιανού έως και τους Παλαιολόγους