«Το Αββαείο του Αγίου Γάλλου και οι Θησαυροί του»

Κατηγορία:  Περιοδικές Εκθέσεις

Ημερομηνία Έναρξης:  14/01/2002

Ημερομηνία Λήξης:  03/02/2003

Εγκαίνια:  14/01/2002

Χώρος:  Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων ΜΒΠ

Έκθεση που διοργανώθηκε από το Αρχείο του Αββαείου του Αγίου Γάλλου σε συνεργασία με την Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα και την επιστημονική υποστήριξη του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 

Φορείς

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχείο του Αββαείου του Αγίου Γάλλου, Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα 

Επισυναπτόμενα