Εκδηλώσεις

 2017

  • Επιμορφωτικό σεμινάριο - συνεργασία με την 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας - 23/2/2017
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς - Ιανουάριος 2017

 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2003